Мистер Бельведер (сериал 1985 – 1990)

Мистер Бельведер (сериал 1985 – 1990)

Mr. Belvedere